Redovisning

Oavsett om ni behöver en heltäckande lösning för ekonomifunktionen eller stöttning med enstaka tjänster kan vi utifrån era behov ta fram en skräddarsydd plan.


Vi är en flexibel byrå med kvalificerade konsulter som är beredda att hjälpa med bokföring, redovisning och redovisningsnära tjänster utifrån företagets behov. Vi analyserar företagets behov och tar fram en skräddarsydd plan för att erbjuda en effektiv lösning med hög kvalitet.

Detta innebär att sammanställa och presentera företagets ekonomiska resultat och ställning. Det inkluderar att upprätta årsredovisningar, kvartalsrapporter och andra rapporter som ger intressenter en översikt över företagets ekonomiska prestationer.

Vi hjälper även till med att skapa kundanpassade rapporter och nyckeltal för att få en ekonomisk överblick av företaget i realtid, för interna-och externa rapporteringar.

Bokföring

 • Löpande bokföring
 • Projektredovisning
 • Periodrapporter inklusive företagsanalys
 • Periodbokslut
Leverantörsfakturor

 • Hantering av leverantörsfakturor
 • Attestflöde av leverantörsfakturor
 • Leverantörsbetalningar
 • Digital hantering av utlägg
Kundfakturor

 • Fakturering
 • Kundinbetalningar
 • Påminnelsehantering & Inkasso
 • Fakturaköp
Deklarationer

 • Momsdeklarationer
 • Arbetsgivardeklarationer
 • Bolagsdeklarationer
 • Privatdeklarationer
Årstjänster

 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Årsprotokoll
 • Redovisningsnära tjänster
Rapportering

 • Rapportering enligt diverse regelverk
 • Budget / Likviditet / Prognos
 • Kundanpassade rapporter och nyckeltal
 • Övrig rapportering

En månad med P&E

Vi skräddarsyr våra tjänster utifrån kundens behov där vi tar fram en plan för att erbjuda en effektiv lösning med hög kvalitet.


1
Löpande under hela månaden hanterar vi leverantörsfakturor, kundfakturor, betalningsrutiner och transaktioner.

Vi deklarerar moms och AGI, samt gör en löneberäkning.
Du attesterar digitalt.
2

3
Vi ser till att lönerna går ut, hanterar månadsfakturering och förbereder inför månadsstängning.

Vi gör månadsavstämningar, kvalitetssäkrar
och sammanställer rapporter för leverans.
4

5
Genomgång av bolagets finansiella ställning

Intresserad?

Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt möte där vi kan diskutera era behov.